Més de cinquanta activitats per orientar els joves sobre el seu futur acadèmic

Descripció: 

Més de cinquanta activitats per orientar els joves sobre el seu futur acadèmic

La 13a edició de l’In-forma’t tindrà lloc del 26 de gener al 25 de març amb la majoria d’activitats en format virtual a través del Youtube i Twitter dels serveis infoJOVE de Barcelona @infojoveBCN

Les activitats de l’In-forma’t estan destinades a informar els adolescents, joves, famílies i professionals sobre les opcions formatives que poden trobar als centres educatius de Barcelona. L’objectiu principal és orientar els i les joves sobre els itineraris acadèmics i professionals que s’adapten millor als seus perfils i interessos. Les activitats s’agrupen en quatre àmbits:

·         Qui soc i què m’agrada? Tallers i dinàmiques d’autoconeixement i descoberta del perfil acadèmic i professional.

·         Quins camins puc escollir? Xerrades sobre les diferents vies d’accés als estudis que hi ha i els requisits per arribar als objectius acadèmics de cada un.

·         Quina oferta hi ha? Informació sobre la formació reglada i no reglada, a càrrec de personal docent.

·         És com m’ho imagino? Activitats per complementar la informació rebuda amb altres joves estudiants i amb personal d’empreses i entitats. Enguany, les visites “Explora” es realitzaran de manera virtual.

Acompanya a la campanya una nova edició de la Guia d’estudis postobligatoris 2021-2022, amb totes les opcions que els i les joves tenen a l’abast per seguir diferents itineraris formatius. Com a novetat, s’han elaborat un seguit de recursos audiovisuals amb un vídeo tutorial sobre els diferents itineraris acadèmics i clips infogràfics sobre temes d’autoconeixement i presa de decisions.

è Més informació i calendari d’activitats: barcelona.cat/informat

è Enllaç a la notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/mes-de-50-activitats-per-orientar-els-joves-sobre-el-seu-futur-academic_1030662