Publicació nou índex de la Comissió Europea - Dones en digital (2018)

Organització: 
Comissió Europea
Descripció: 

La Direcció general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea ha publicat el seu primer índex de dones en digital, en el qual es mesura als Estats Membres de la UE en funció d'una sèrie d'indicadors (13 en total) de l'àrea digital en el seu vessant de gènere. 
Les tres grans àrees que es mesuren són:
1. Ús d'internet 
2. Competència dels usuaris d'internet
3. Competències especialitzades (especialistes TIC) i qualitat de l'ocupació en el sector TIC (diferències salarials).

Aquest índex pretén donar informació sobre el grau d'inclusió de les dones a l'àrea i sector digital així com el nivell de cultura digital i coneixements a l'àrea de les noves tecnologies.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard

I Espanya com puntua? En aquesta primera edició, Espanya ocupa el 9º lloc de la classificació, per sobre de la mitjana europea. La millor posició la hi porta el percentatge de dones que realitzen un curs online (el tercer de la UE). La dimensió en l'Espanya presenta uns resultats menys avançats és a l'àrea de competències dels usuaris d'internet (16º lloc). 

Totes les dades estan disponibles en el repositori aquí.