La transversalitat de les TIC: Necessitat de professionals TIC en el sector del gran consum

Nom responsable: 
Carolina Menor
Descripció: 

Carolina Menor, d’AECOC, associació de fabricants i distribuïdors de gran consum, ha volgut destacar que només són visibles a dia d’avui l’11% de les oportunitats laborals que està implicant el canvi de paradigma digital professional.

Entre les tecnologies i perfils laborals més demandants sobresurten els advanced analyst/big data i els professionals vinculats al sector de l’IoT. Altres perfils demandats són: Especialista en posicionament web, en e-commerce, programador/a web i apps, expert/a en ciberseguretat, advocat/ada TIC, responsable en màrqueting digital i community manager.