Projectes

24 Projectes coincideixen amb els criteris sel·lecionats

La IA a les Aules: aliada o enemiga? Descobreix l'impacte transformador en l'educació.

Nom responasble:
Cognom responsable:
Correu electrònic:
Telefon:
Centre:
Address:
Assignatura:
Edat Participants:
Àrees de coneixement:
Valoració:

A càrrec de Davinia Hernández-Leo. Professora de Tecnologies de la Informació.UPF 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5BUuDXpG8WE?si=o2vYlkUIey9RL6SI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Descripció: