Estudiants

Els estudiants de primària i secundària són la finalitat d’Itscool per orientar-los cap a les enginyeries TIC.

Quantes ocupacions podrien generar l'ús intensiu d'Internet i de les TIC? Probablement es poden considerar molts, inclosos noves ocupacions tals com a "gestor de mitjans socials" i ocupacions vinculades amb els serveis multimèdia i d'Internet, disseny gràfic digital, publicacions electròniques, negoci i comerç electrònics. En realitat existeixen molts més ocupacions en TIC, i moltes més oportunitats en carreres professionals relacionades amb les TIC, que el total d'ocupacions de tots els altres àmbits acadèmics que no depenen ni produeixen ni gestionen directament les TIC.

Segons un informe de la IDC ( International Data Corporation) en 2014 més del 90% de totes les ocupacions en la Unió Europea necessitaran coneixements en TIC, independentment del sector, el país o la grandària d'una empresa.

El problema rau en la vocació dels i les joves en els estudis preuniversitaris. Segons informes recollits per ITScool, en el últims anys, dels 30.000 alumnes de batxillerat a Catalunya, menys d'un 5 per cent té intenció o preveu dur a terme algun tipus d’enginyeria en l'àmbit de les TIC.

 

Més informació sobre els itineraris i carreres àmbit TIC, conèixer continguts i sortides professionals i promoure l’intercanvi amb els professionals és el que ofereix l’Associació Educativa Itscool als alumnes.