La transversalitat de les TIC: Necessitat de professionals TIC en el sector financer

Nom responsable: 
Carlos Blanco
Descripció: 

Carlos Blanco, de l’àrea de Sistemes Informació i Tecnologia de Caixa d’Enginyers, ha detallat que conceben les TIC com una eina de negoci i és responsabilitat del negoci determinar como, quan, a on i per què desenvolupar i invertir en les TIC. Blanco també ha explicat que el model de govern TI de Caixa d’Enginyers es basa en 3 pilars fonamentals: Negoci, Informació i tecnologia. Aquest punt de vista determina l’estructura organitzativa orientada a serveis i competències. Sobre la gestió TI, Blanco ha especificat que han adoptat un esquema que inclou les estrats de gestió i planificació, construcció i entrega i suport i control.