Projectes

18 Projectes coincideixen amb els criteris sel·lecionats

Dades d'Inserció laboral i index satisfacció titulats TIC

Nom responasble:
Martí Casadesús
Cognom responsable:
Correu electrònic:
Telefon:
Centre:
Address:
Assignatura:
Edat Participants:
Àrees de coneixement:
Valoració:
Descripció:

Martí Casadesús director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. Casadesús ha donat a conèixer les darreres dades d’inserció laboral i satisfacció de les titulacions dels graus tecnològics. Vers la inserció laboral les dades afirmen que pràcticament la totalitat dels graduats TIC treballa als 3 anys de titular-se i, igualment, que 5 de cada 10 realitza funcions específiques de la seva carrera. L’estabilitat laboral a les TIC és major que per al conjunt del SUC (Sistema Universitari de Catalunya).

Finalment, l’enquesta de satisfacció qualifica de notable el grau d’acontentament dels recent graduats amb la formació rebuda.