Professorat

Els professors, els mestres i escoles són els que incidiran en els alumnes en millorar l’atractivitat d’aquestes carreres i en augmentar les seves expectatives i confiança vers les TIC.

Recursos,eines, projectes comuns, intercanvi amb professionals i altres professors i escoles, que ajudin a fomentar aquesta transferència, la comunicació i la cooperació en projectes comuns.