I Jornada Generacions de Futur per a les TIC

Descripció: 

L'informe sobre la jornada Generacions de futur per a les Tic sorgeix després de la celebració el passat 28 de juny en el Palau Macaya de la jornada que rep el mateix nom que el títol d'aquest informe. Després d'escoltar les opinions sobre els problemes de les TIC i les possibles solucions de futur, d'experts pertanyents a l'administració pública, al sector empresarial, al món universitari i a l'àmbit escolar, des d'Itscool hem decidit reunir aquest material en un mateix document.

En el següent informe s'analitza la situació actual del sector TIC en l'empresa, la universitat i les escoles. A més, tracta de dilucidar perquè, malgrat que les TIC són un dels sectors que menys desocupació registren, són també un dels àmbit que menys demanda té entre els i les futures estudiants universitaris.

Hem enfocat el tema analitzant el problema des dels diferents agents implicats. És per això que després de dur a terme una anàlisi del sector de les TIC en general, ens hem centrat a analitzar, a través del que els experts van dir en la Jornada Generacions de Futur per a les TIC, com es treballa des dels diferents àmbits el problema abans descrit.

Finalment hem descobert que es tracta d'un problema complex en el qual no hi ha un responsable únic, ni ningú que de forma autònoma pugui solucionar-lo. Escola, Universitat, Administració pública i Empresa han de prendre mesures de forma conjunta per crear vocacions TIC en els estudiants d'entre 10 i 14 anys.

Organització: 
Itscool
Organitzador: 
Data: 
dimarts, febrer 7, 2017