La transversalitat de les TIC: Què fa una enginyera IT a Lidl?

Nom responsable: 
Laura Freyre
Descripció: 

Freyre ha explicat la seva trajectòria personal i professional en diferents empreses fins a crear el departament d’IT a la companyia. A més, Lidl España aposta decididament per la contractació de professionals tecnològics, encara que en molts casos han de formar a recents titulats universitaris i formar-los ells mateixos atès que no compten amb les competències tecnològiques necessàries.