Professionals

Els profesionals i les empreses podràn compartir un espai estratègic per poder decidir cap on s’orienten les accions educatives i el seu futur real.

Facilitadors del procés d’aprententatge dels col·lectius implicats, ajuden a desenvolupar les seves competències tecnològiques, amb l’experiència professional, els desenvolupaments efectuats i les aplicacions creades.

Participar amb Itscool les empreses i els professionals aconsegueixen un millor posicionament, visibilitat de marca i vinculació a accions de responsabilitat social corporativa.