Families

Segons estudis consultats per Itscool, la família, la informació en internet i l'orientació de les tutories són els elements claus en el procés d'elecció d'estudis superiors.  Des de l’Associació educativa Itscool es pretèn ampliar i fomentar el coneixement i les sortides professionals per tal que les families es crein una opinió i puguin assessorar els seus fills/es.